Een initiatief van Educentrum vzw Startpunt voor opleidingen:
Geniet van dit aanbod:
  • Bescherm jouw laptops ook met Deep Freeze en win tijd!
  • Fyxxilab: Workshops voor leerlingen en leerkrachten over STEM, programmeren en maakonderwijs
  • HuurHardware: Huur laptops, iPads, projectoren, netwerkinfrastructuur, Xbox, ... aan de goedkoopste prijzen

pICTos: Train the trainer

Opleiding intern pICTostrainer

Inhoud

pICTos (plannen van ICT op school) is een onlineomgeving met als doel het ondersteunen van basisscholen bij het opstellen van een visie en beleid rond ICT op school. Het biedt een concreet instrument aan scholen om een schooleigen ICT-beleidsplan uit te werken met de ICT-eindtermen als uitgangspunt. Het gebruik van pICTos vraagt een engagement van het volledige schoolteam.
 

Binnen pICTos dient één persoon (de administrator) een coördinerende functie op zich te nemen. Deze persoon wordt verantwoordelijk gesteld voor de registratie van de gegevens via pICTos en het opvolgen van het beleidsplan. De taak van administrator wordt opgenomen door de directeur, de ICT-coördinator of een leraar die sterk betrokken is bij de ICT-werking op school.
 

Op deze train the trainer leren we jou pICTos uitgebreid en grondig kennen zodanig dat je autonoom het beleidsinstrument op jouw school kan introduceren, begeleiden en up to date houden in de toekomst.

Resultaat

Je kent pICTos voldoende om intern, met je schoolteam, de vijf stappen die de inhoud van het ICT-beleidsplan zullen bepalen te doorlopen op een personeelsvergadering of pedagogische studiedag:

  1. expliciteren van de onderwijsvisie;
  2. inventariseren van huidige activiteiten;
  3. prioritaire eindtermen bepalen;
  4. nieuwe activiteiten uitwerken;
  5. opstellen van een actieplan.

Na het volgen van deze trainerssessie krijg je inloggegevens voor jouw school voor een fullaccount pICTos.
Je kan ook in de toekomst pICTos blijven gebruiken om te werken aan een beleid rond ICT op je school.


De kostprijs voor deze opleiding bedraagt € 120,00, inclusief 5 uur nazorg (op te nemen binnen de zes maanden na de opleiding).

 

Verplichte kennis/vaardigheid

Dit heb je minstens nodig om de opleiding te kunnen volgen.

Vertrouwdheid met implementatie van ICT-eindtermen binnen een concrete, pedagogische schoolcontext.

Site(s) met meer info

Doelgroep

Leerkracht - Docent
Directie - Administratie
Pedagogisch ICT-coördinator

Onderwijstypes

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Secundair onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
SO eerste graad!