Een initiatief van Educentrum vzw Startpunt voor opleidingen:
Geniet van dit aanbod:
 • Bescherm jouw laptops ook met Deep Freeze en win tijd!
 • Fyxxilab: Workshops voor leerlingen en leerkrachten over STEM, programmeren en maakonderwijs
 • HuurHardware: Huur laptops, iPads, projectoren, netwerkinfrastructuur, Xbox, ... aan de goedkoopste prijzen

Deelnamevoorwaarden

Inschrijven, annuleren, betalen, privacy, CC en aansprakelijkheid

Didacto bundelt opleidingen van diverse organisaties. De gebruiksvoorwaarden op deze pagina gelden voor alle 'Geplande opleidingen', zowel voor organisaties als voor cursisten. Als je je inschrijft voor een opleiding via Didacto aanvaard je deze voorwaarden en ga je de verbintenis aan om deze na te leven.

1. Inschrijven

 1. Inschrijven kan enkel online via www.didacto.be, tenzij een organisatie duidelijk een andere optie vermeldt.
 2. Na inschrijving moet je pas betalen als de cursus zeker plaatsvindt. Je krijgt daarover een melding van de organisator.
 3. Inschrijven doe je tijdig tot enkele dagen voor de start van de opleiding. Zo kan de organisator je inschrijving correct verwerken.
 4. Schrijf je in voor een opleiding die uit een aantal sessies bestaat, dan volg je de hele reeks. Je betaalt immers ook voor de hele reeks.

2. Annulatie door de organisatie

 1. Als er te weinig inschrijvingen zijn voor een opleiding of als een lesgever onvoorzien ziek zou worden, annuleert de organisator de opleiding. Bij een reeks sessies, zoekt de organisator een oplossing zodat uiteindelijk alle sessies toch worden gegeven.
 2. Elke organisatie die opleidingen via Didacto aankondigt, heeft het recht om geplande opleidingen of opleidingen op aanvraag of op maat te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat de organisatie hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. 
 3. Elke organisatie zal tijdig verwittigen bij annulatie van een opleiding.
 4. Als een organisatie een opleiding verplaatst, mogen de cursisten die al ingeschreven zijn zich uitschrijven.  
 5. eduCentrum vzw die het platform Didacto beheert kan niet aansprakelijk worden gesteld of kan geen schadevergoeding worden opgelegd bij annulatie of verplaatsing van opleidingen. 

3. Annulatie door de cursist

eduCentrum vzw past onderstaande regels toe. Tenzij anders meegedeeld passen andere organisaties ook deze regels toe:

 1. Annuleren voor een geplande opleiding van maximaal één dag:
  • Meer dan één week voor de start van de opleiding: € 0
  • Vanaf één week voor de start van de opleiding: € 20 (administratiekosten)
  • Vanaf 48 uur voor de start van de opleiding: annuleren kan niet meer. Totale kostprijs blijft verschuldigd.
  • Je mag je altijd laten vervangen door een collega. Mail daarvoor op voorhand naar de organisatie.
 2. Annuleren voor een geplande opleiding van meer dan één dag (een reeks sessies):
  • Meer dan twee maanden voor de start van de opleiding: € 0
  • Meer dan één maand voor de start van de opleiding: 25% van de kostprijs
  • Meer dan één week voor de start van de opleiding: 50% van de kostprijs
  • Eén week of minder voor de start van de opleiding: Annuleren kan niet meer. Totale kostprijs blijft verschuldigd.
  • Je mag je altijd laten vervangen door een collega. Mail daarvoor op voorhand naar de organisatie.
 3. Annuleren voor opleidingen op aanvraag of op maat:
  • Meer dan twee maanden voor de start van de opleiding: € 0
  • Meer dan één maand voor de start van de opleiding: 25% van de kostprijs
  • Meer dan één week voor de start van de opleiding: 50% van de kostprijs
  • Eén week of minder voor de start van de opleiding: Annuleren kan niet meer. Totale kostprijs blijft verschuldigd.

4. Annulatie door de school

Als een school een opleiding op aanvraag of op maat boekt via Didacto, kan annuleren:

 • Tot twee maanden voor de datum van de opleiding: € 0
 • Meer dan één maand voor de start van de opleiding: 25% van de kostprijs
 • Meer dan één week voor de start van de opleiding: 50% van de kostprijs
 • Eén week of minder voor de start van de opleiding: Annuleren kan niet meer. Totale kostprijs blijft verschuldigd.

5. Facturatie en betaling

 1. Elke organisatie handelt de betaling van haar eigen opleidingen af.
 2. Cursisten van organisaties die de betalingen verwerken via Didacto krijgen een bevestiging via e-mail als de betaling in orde is.

6. Privacy

Je gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden en voor commerciële nieuwsbrieven. Ze worden bewaard in onze centrale databank die eigendom is van eduCentrum vzw. Deze databank is enkel toegankelijk voor bevoegde werknemers. De gegevens die je verstrekt worden op strikt vertrouwelijke basis behandeld. Je informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden.

In overeenstemming met de Belgische wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je het recht op inzage en verbetering van je bewaarde gegevens.
Je erkent dat de aansprakelijkheid voor de  juistheid van de ingebrachte persoonsgegevens uitsluitend bij jou berust.

7. Creative Commons

Alle teksten op deze website mogen worden gekopieerd en overgenomen op voorwaarde dat je:

 • de bron vermeldt: 'educentrum vzw - Didacto' met een link naar www.didacto.be
 • de Creative Commonslicentie vermeldt: CC BY-SA

8. Aansprakelijkheid

eduCentrum vzw garandeert op geen enkele wijze de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van deze website.

eduCentrum vzw kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze website, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze website of uit het raadplegen van externe websites waarnaar deze site verwijst.

eduCentrum vzw behoudt zich het recht voor op ieder moment deze website te wijzigen, tijdelijk of permanent op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder het recht op enige schadevergoeding in hoofde van een gebruiker of enige derde. eduCentrum vzw kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van deze website.

eduCentrum vzw  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen van allerhande gegevens (inclusief persoonlijke gegevens), voor wat er met die informatie gebeurt en voor wie er zich inzage zou kunnen in verschaffen.

eduCentrum vzw

eduCentrum vzw is de eigenaar van dit platform dat i.s.m. iTESE bvba en The Red Barn werd ontworpen en ontwikkeld.

eduCentrum vzw 
Sint-Pietersaalststraat  38, 9000 Gent (kaart)
+32 9 221 54 56
BTW BE 0892 179 076
IBAN BE05 0016 4683 4775
BIC GEBABEBB
Ontdek de projecten van eduCentrum vzw