Een initiatief van Educentrum vzw Startpunt voor opleidingen:
Geniet van dit aanbod:
 • Bescherm jouw laptops ook met Deep Freeze en win tijd!
 • Fyxxilab: Workshops voor leerlingen en leerkrachten over STEM, programmeren en maakonderwijs
 • HuurHardware: Huur laptops, iPads, projectoren, netwerkinfrastructuur, Xbox, ... aan de goedkoopste prijzen

pICTos: Nascholingstraject

pICTos, plannen van ICT op jouw school

Inhoud

pICTos (plannen van ICT op school) is een onlineomgeving met als doel het ondersteunen van basisscholen bij het opstellen van een visie en beleid rond ICT op school. Het biedt een concreet instrument aan scholen om een schooleigen ICT-beleidsplan uit te werken met de ICT-eindtermen als uitgangspunt. Het gebruik van pICTos vraagt een engagement van het volledige schoolteam.

pICTos sluit aan bij de uitgangspunten en de ICT-eindtermen die vanaf september 2007 gelden voor het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze eindtermen geven aan wat van de scholen op het vlak van ICT wordt  verwacht.

Daarnaast hebben leraren de mogelijkheid om hun ICT-competentieprofiel in beeld te brengen. De gebruikers van pICTos kunnen ook praktijkvoorbeelden in de vorm van videofragmenten raadplegen.

pICTos past binnen een nascholingstraject:

 • begeleiding door een vaste nascholer
 • intakegesprek met de ICT-coördinator en/of directie (praktische voorbereiding van de sessie op school)
 • nascholingssessie met betrokken leerkrachten op school zelf (een sessie duurt 3 uur)
 • nazorg via directie en/of ICT-coördinator

De school krijgt bij inschrijving een schoolaccount met alle functionaliteiten van pICTos en behoudt na de nascholing toegang tot pICTos.
Tijdens de nascholing maakt het schoolteam kennis met de mogelijkheden van pICTos. Er wordt een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een schooleigen ICT-beleidsplan door onder begeleiding van een nascholer de vijf inhoudelijke stappen binnen pICTos te doorlopen.

De pICTossessie gaat door op je school zelf tijdens een zelfgekozen moment (personeelsvergadering, pedagogische studiedag) in een lokaal waar voor iedere deelnemer (leerkracht) een computer beschikbaar is.

Resultaat

Van het schoolteam wordt verwacht dat ze tijdens de sessie op school vijf stappen doorloopt die de inhoud van het ICT-beleidsplan zullen bepalen:

 1. expliciteren van de onderwijsvisie;
 2. inventariseren van huidige activiteiten;
 3. prioritaire eindtermen bepalen;
 4. nieuwe activiteiten uitwerken;
 5. opstellen van een actieplan.

De school kan nu zelf het ICT-beleidsplan verder vormgeven en opvolgen.

Verplichte kennis/vaardigheid

Dit heb je minstens nodig om de opleiding te kunnen volgen.

Geen

Mooi meegenomen

Met deze kennis/vaardigheid heb je wat voorsprong, maar het is niet strikt nodig.

Leerkrachten raken vertrouwd met de ICT-eindtermen.

Site(s) met meer info

Doelgroep

Leerkracht - Docent
Directie - Administratie
Pedagogisch ICT-coördinator

Onderwijstypes

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Secundair onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
SO eerste graad!